Türkiye STEM Hakkında

TÜRKİYE STEM EĞİTİMİ BİRLİĞİ’NİN AMAÇLARI ŞUNLARDIR:

  • STEM ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve okulların STEM konusunda işbirliği yapması için ulusal bir çatı oluşturmak
  • K-12 seviyelerinde araştırma, geliştirme ve proje çalışmaları gerçekleştirmek ve elde edilen verileri değerlendirerek STEM tabanlı yeni eğitim modelleri ortaya koymak ve bu modellere uygun program oluşturmak, oluşturulan programların ulusal programa entegre edilmesini sağlamak
  • STEM alanlarında Dünyada yapılan çalışmaları takip etmek, araştırmak ve değerlendirmek. Elde edilen sonuçları kamuoyu ve otorite ile paylaşmak.
  • STEM alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek, seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek