Yönetim Kurulu

Türkiye STEM Eğitimi Birliği Doç. Dr. Devrim Akgündüz’ün girişimi ile yapılanmaya devam etmektedir. STEM eğitimi ile ilgili akademisyen, öğretmen, uzman ve kuruluş temsilcileri ile oluşacak yönetim kurulu yakında duyurulacaktır.

Yeni yapılanma dünya çapında da devam edecektir.

WORLD STEM